×
×

صنعت پلیمر ایران در سال 1385 با توجه به نیاز های روز افزون صنایع داخلی به پلیمر های صنعتی و مشکلات پیش رو برای تامین این نیاز ها و با هدف ارائه راهکار های صنعتی و جدید شروع به کار کرد

about
about