×
×
سکوی اسکی روی آب هتل ماریانا کیش و دریاچه فشافویه
60e946de9a825e19948c2-1b5a-4813-9af5-e4623750a852.jpg
60e946de9a9cd8ef5ff0b-acb5-4e03-b165-866c458fbd04.jpg
60e946de9aae63bf2b7dc-c29a-4881-b11c-e17bb45ab4b5.jpg
60e946de9abbd35262df6-24c3-49ae-8452-8167500e077a.jpg

سکوی اسکی روی آب هتل ماریانا کیش و دریاچه فشافویه

دسته بندی : مختلف

توضیحات

ساخت انواع سکوی اسکی روی آب از جنس پلی اتیلن انجام شده برای هتل ماریانا کیش و دریاچه فشافویه

بازگشت به نمونه کار ها